Dualar

Ayet-El Kürsi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Ayet-El Kürsi Arapça Yazılışı:

Ayet-El Kürsi Arapça Okunuşu: Allahu lâ ilahe illâ huvel hayyul kayyum(kayyumu), la te’huzuhu sinetun ve la nevm(nevmun), lehu ma fis semavati ve ma fil ard(ardı), menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih(iznihi) ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihî illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard(arda), ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim(azimu)

Ayet-El Kürsi Anlamı: Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir