Büyü

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Büyüler kendi aralarında gruplandırılıp. Gruplanan büyüler amacı ve yapılış şekilleri açısından kendi arasında gruplara ayrılmaktadır. Bu yazımda size büyü çeşitleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Ak büyü nedir?

Ak Büyünün amacı şifadır, destektir. Dini açıdan hiçbir sakıncası yoktur. Ak Büyü ile uğraşan kişiler temiz ruhlu, iyi niyetli kişilerdir.

Kara büyü nedir?

Kara büyünün amacı kötülüktür, zarar vermektir. Kara büyü ile uğraşanlar kibirli ve fırsatçıdır, maddiyata bağlıdır ve kötüdür. Allah’ın kurallarına karşı gelir ve kendisini yüceltmek için her şeyi yapabilir.

Kırmızı büyü nedir?

Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetlerinden dolayı, uygulamaları ile kara büyünün bir çeşidi olup en tehlikeli büyü çeşitlerindendir.

 Büyü Yapma Yöntemleri

Sabun ve Saç ile yapılan büyüler – Sabun ve Saç ile yapılan büyü nedir – Sabun ve Saç ile büyü nasıl yapılır?

Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücü bir etkiye sahiptir. Büyü yapılmak istenen kimsenin saçından birkaç tel alınır. Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır. Sabuna beyaz bir iğne batırılır ve belirli dualar okunur. Sonra da bu sabun kör bir kuyuya atılmaktadır. Sabun orada erimeye başlayınca büyü yapılan kişi de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer.

Kaşık ile yapılan büyüler – Kaşık ile yapılan büyü nedir – Kaşık ile büyü nasıl yapılır?

Birbirini seven iki kişiyi, eşleri veyahut kardeşleri ayırmak için yapılan bir büyü çeşididir. İki tahta kaşığa, kişilerin isimleri yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilir. Yeni ölmüş bir insanın mezarı acıdıktan sonra, kefeninden bir parça alınarak kaşıklara sarılır. Belirli bir dua okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür. Ayrılması istenen kişiler o andan itibaren birbirleri için sanki ölmüş kişilerdir. Yaşadıkları sürece bir daha karşılaşmazlar.

Domuz yağı ile yapılan büyüler – Domuz yağı ile yapılan büyü nedir – Domuz yağı ile büyü nasıl yapılır?

Eşleri ayırmak için çok kullanılan maddelerden biri de domuz yağıdır. Büyüyü yapacak olan kimse biraz domuz yağını alarak onu koynuna sokar. Daha Sonra bir kiliseye gidip rahipten kendisini okumasını ister.  O insan okunurken koynunda gizli domuz yağı da okunmuş olur. Bu okunmuş domuz yağını çiftin yastığına konur, o zaman karı koca birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret ederler. Büyüyü yapan kişi, eğer yastıklarına büyüyü koyamıyorsa, sokak kapısına sürer, bu da tartışma ve kavgalara yol açar.

Ölü Toprağı ile yapılan büyüler – Ölü toprağı ile yapılan büyü nedir – Ölü toprağı ile büyü nasıl yapılır?

Çiftleri ve sevenleri ayırmak için yapılan büyülerde ölü toprağı da kullanılır. Ölünün mezarında alınan bir miktar toprak büyü yapılacak kişilerin yatağına serpilir. Çift o andan itibaren birbirinden ayrılır. Ölü toprağı serpilirken belirli dualar okunur.

Pamuk Çekirdeği ile yapılan büyüler – Pamuk çekirdeği ile yapılan büyü nedir – Pamuk çekirdeği ile büyü nasıl yapılır?

Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa selaten tuncina duası okunur. Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler kapısının eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği gözlemlenir.

Kurşun ile yapılan büyüler – Kurşun ile yapılan büyü nedir – Kurşun ile büyü nasıl yapılır?

Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır. Sonra selaten tuncina duasının baş kısmı yazılarak ateşe atılır.Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.

Saygı için yapılan büyüler – Saygı için yapılan büyü nedir – Saygı için büyü nasıl yapılır?

İnsanın kendisini Sevdirmesi için bu büyüden de yararlanılabilir. Böylece kendisini sevmeyen, beğenmeyen birini bile kolaylıkla kendine bağlar. Bu büyü birine yapıldığı zaman büyülenen kişi deli gibi aşık olur. Kendisine Büyü yapan kişiyi görmediği zamanlar kederinden ölecek hale gelir.

At Nalı ile yapılan büyüler – At nalı ile yapılan büyü nedir – At nalı ile büyü nasıl yapılır?

Eski bir at nalının üzerine sevmesi ve bağlanması istenilen kişinin adı ve Ayetel kürsi suresi yazılır. Küllü bir ateşin dibine nal yerleştirilir, yalnız bu ateşin hiç sönmemesi gerekir. Ancak ateş yandığı sürece o kişinin aşkı devam edecektir.

Biber ile yapılan büyüler – Biber ile yapılan büyü nedir – Biber ile büyü nasıl yapılır?

Bir top kırmızıbiberin çekirdekleri çıkarılarak kırk bir tanesi ayrılır diğerleri atılır. Her çekirdeğe ayrı ayrı birer Yasin suresi okunduktan sonra bu çekirdekler tekrar biberin içine doldurulur. Biber ateşe atılırken de ‘Bu biber nasıl yanarsa o kişi benim için öyle yansın, beni sevsin bana gelsin’ denilir. Yedi gün boyunca bunu tekrarlamak gerekir.

Bakır ile yapılan büyüler – Bakır ile yapılan büyü nedir – Bakır ile büyü nasıl yapılır?

Bir bakır levha üzerine Allahın sıfatları yazılır ve yüksek bir yere asılır. Her gün seher vaktinde bu bakır levhaya bakarak istenen kimsenin helal sevgisi için dua edilir. Böylece o kimse gelir ve bakır orda durduğu sürece bir daha ondan ayrılmaz.

Yarasa ile yapılan büyüler -Yarasa ile yapılan büyü nedir – Yarasa ile büyü nasıl yapılır?

Yarasa kesilerek kanı sevilen kimsenin eşyasına yahut üstüne sürülür. Veya bu kandan bir iki damlası istenen kişinin içeceğine karıştırılır. Yarasanın ölüsü de büyü yapılan kişinin kapısının eşiğine gömülür. Büyü yapılan kişi aşık olur ve bir daha ayrılmaz.

Tırnak ile yapılan büyüler – Tırnak ile yapılan büyü nedir – Tırnak ile büyü nasıl yapılır?

Bir kadının tırnakları, bir kabın içinde yakılıp kömür haline getirilir, dövülerek toz haline getirilir. Bu toz, onu sevmesini istediği kimsenin yiyeceğine veya içeceğine karıştırılır. O kimse bunu yedikten sonra ona bağlanır ve bir daha da ondan ayrılmaz.

Nohut ile yapılan büyüler – Nohut ile yapılan büyü nedir – Nohut ile büyü nasıl yapılır?

Kırk bir tane nohudun her birinin üstüne bir İhlas suresi okunur. Sonra nohutlar bir kaba konulur ve nohutlar pişirilirken onu sevmesini istediği kişinin adı tekrarlanır. Nohutlar iyice pişince büyü yapılacak kişinin içine büyük bir aşk ateşi düşer. Her şeyi terk ederek koşarak ona gelir.

Sevilenin Kişinin Eşyaları ile yapılan büyü -Sevilenin Kişinin Eşyaları ile yapılan büyü nedir – Sevilenin Kişinin Eşyaları ile ile büyü nasıl yapılır?

Sevilen kişinin eşyasıyla da büyü yapılabilir. Özellikle elbiselerden çok yararlanılır. Böyle bir eşyanın bir parçası yırtılarak üstüne selaten tuncina duası yazılır. Sonra elbisenin bir parçası ateşe atılır. O kimse başkasına bağlı olsa da ondan yüz çevirir ve büyüyü yapan kişiye gelir.

Kuru Üzüm ile yapılan büyüler – Kuru üzüm ile yapılan büyü nedir – Kuru üzüm ile büyü nasıl yapılır?

Yirmi bir tane kuru üzümün üstüne birer Yasin Suresi okunur. Sonra bunlar yavaşça kavrulur. Üzümler kavrulurken bir tane karadut, bir tanede beyaz dut çubuğu ile üzümler karıştırılır. Bir yandan da Falan-Filanın oğlu ya da kızı aşkımdan akdut gibi sararsın, karadut gibi kararsın, yemesin içmesin, uyumasın, beni görmedikçe rahat etmesin diye tekrarlanır. Üzümler kavrulduktan sonra iki gün içinde kendisine büyü yapılan kişi gelir.

Saç ile yapılan büyüler – Saç ile yapılan büyü nedir – Saç ile büyü nasıl yapılır?

Sevilen kimsenin yedi tel saçı ateşe atılarak yakılır. O kimse aşktan delirecek gibi olur ve bu büyüyü yapan kişiye gelir.

Sicim ile yapılan büyüler – Sicim ile yapılan büyü nedir – Sicim ile büyü nasıl yapılır?

Bir sicime kırk bir tane düğüm atılır. Bu istenen  kişinin geleceği sırada kapının önüne bir paspasın altına yerleştirilir. İstenen o kimse oraya bastığı an bağlanmış olur. Bir daha da ayrılmayı düşünmez. Yalnız her düğümü atarken o kimsenin adını söylemek gerekir.

Bakla ile yapılan büyüler – Bakla ile yapılan büyü nedir – Bakla ile büyü nasıl yapılır?

Kırk bir tane baklanın üstlerine bir adet Esmaü’l Hüsna okunur. Ondan sonra baklaların her gece bir tanesi ateşe atılarak, benim aşkım ve sevdamdan yanıp tutuşsun ve hemen bana gelsin” denilir. Kırk bir gece içinde istenen kişinin çıkıp geldiği söylenir. Bazen daha birkaç bakla yakıldığı zaman bile  gelebilir, o durumda diğer baklaları yakmaya devam etmek gerekir. Aksi halde büyü yarım kalacağı için gelen kimse de birden soğuyarak geri dönebilir.

Gül ile yapılan büyüler – Gül ile yapılan büyü nedir – Gül ile büyü nasıl yapılır?

Bir gülün üstüne bir adet Esmaü’l Hüsna ve selaten tuncina suresi okunur ve bu, beğenilen kimseye verilir. Kendisi bu çiçeği koklar ve bir daha ayrılmamak üzere aşık olur. Ancak böyle bir çiçeği büyü yapılacak kişinin eline vermek, başkalarıyla yollamamak gerekir.

Şeker ile yapılan büyüler – Şeker ile yapılan büyü nedir – Şeker ile büyü nasıl yapılır?

Şeker veya tatlı bir yiyeceğin üzerine kırk bir adet Bismillahirrahmanirrahim okunur ve sevilen kimseye yedirilir. O kimse o andan itibaren neşe, huzur ve sevgi duyar. Aslında diğer büyülerle karıştırmamak gerekir. Bu büyü iyi niyetle yapıldığı zaman herhangi bir sakıncası yoktur. Çünkü tatlı yiyen kimsede sadece huzur ve mutluluk olur. Bunun tesiri uzun süreli değildir.

İncir ile yapılan büyüler – İncir ile yapılan büyü nedir – İncir ile büyü nasıl yapılır?

Taze bir incirin üzerine Ya Bedduh, Ya Kısmet, Ya Muhabbet sözleri bin kere okunduktan sonra sevilen kişiye yedirilir. Böylece o kimse aşık olur ve kalbiyle bağlanır bir daha da ayrılmayı düşünmez.

Yabancı olup tanımadığı kişilere yapılan büyüler – Yabancı kimselere yapılan büyüler

Büyünün sadece bildiğiniz, tanıdığınız kimseleri etkilemez. Büyü tanıdığınız veya tanımadığınız bütün herkesi etkileyebilir. Ancak her gün üstüne büyüyü engelleyici dualar okuyan veya büyüye engel olacak muska taşıyan kişileri etkilemez. Eski zamanlarda korkunç büyüler yapan insanların bazı yöntemlere başvurarak yabancıları da bağladıkları söylenmektedir. Herhangi biri, bir rastlantı sonucu gördüğü bir kişiyi, büyücünün yaptığı sihir sayesinde ayağına getirtebilmektedir. Eski çağlarda bu tür durumlara çok sık rastlanırmış. Yalnız bazı büyüler ömür boyu sürmesine karşılık, bazıları da geçici etki göstermektedir.

Mum ile yapılan büyüler –  Mum ile yapılan büyü nedir – Mum ile büyü nasıl yapılır?

Bir mum üzerine istenen kişinin annesinin ismi ve istenen kişini kendi ismi yazılır. Bunun üzerine de bin defa Esmaü’l Hüsna okunur. Gece yarısından sonra büyüyü yapan kimse, ‘Bu mum nasıl yanıyorsa, sende benim aşk ve sevgimden öyle yan’ diyerek mumu yakar. Ama mumun yedide biri yanınca söndürülür. Ertesi gece yine aynı şey tekrarlanır. Böylece mum yedi gece yakılır. Erimiş mumu da yüksek ateşe atar ve yine aynı sözleri tekrarlar. Böylece o insan aşk ve sevgiden yana yana çıkagelir.

Kabak ile yapılan büyüler –  Kabak ile yapılan büyü nedir – Kabak ile büyü nasıl yapılır?

Sevgisi azalan ve biten, unutan, bıkan ve giden birini geri getirmek için de büyüden yararlanılır. Pek çok muhabbet büyüsü sönen aşkı tekrar canlandırmaya yeter. Ancak araya soğukluk girerse ve o kimse çok uzaklardaysa, o vakit çok daha kuvvetli ve tesirli bir büyü gerekebilir. Bir bal kabağı oyulur ve yandan bir delik açılarak içindeki çekirdekler çıkarılır. Bu çekirdeklere on bir Esmaü’l Hüsna okunur. Sonra bu çekirdekler tekrar kabağın içine yerleştirilir. Kabak geri giden kişini gelebileceği tarafa, yüksek bir yere asılır. Orada kurumaya bırakılır. Kabak kuruyup yere düştüğü zaman o kaçan, unutan, giden kimse büyük bir aşk ve sevgiyle geri döner. Bir daha da ayrılmaz ve ayrılmayı düşünmez.

Papaz büyüsü –  Papaz büyüsü nedir – Papaz büyüsü nasıl yapılır?

Kadınların aybaşı (adet) kanı, ölü toprağı, meni, kefen bezi ile yapılan ve çok eski dönemlerden kalan son derece etkili bir büyü çeşididir. Süryanice ve İbranice dualar kullanıldığı için papaz büyüsü adını almıştır. Papaz büyüsünü sadece papazlar yapmaz. Süryani ve İbrani dillerinde dualar kullanıldığından papaz büyüsü adını almıştır. Papaz Büyüsü, insanların iradesine direk müdahale eder. Büyü yapılan kişi bilinci dışında hareketler yapar ve bilinçli düşünemez. Aslında büyünün yapılışına bakılırsa kara büyü sayılır. Kara büyü zarar verme amaçlıdır. Bu büyüyü yapmak ve yaptırmak dinen caiz değildir.

Büyü Tazeleme Nedir – Büyü tazeleme nasıl yapılır – Büyü tazeleme neden yapılır?

Bazı büyülerin ömür boyu sürmesine karşılık, bazıları bir ay ya da bir yılda etkisini kaybetmektedir. Örneğin biber yakarak birinde arzu uyandırmak mümkün olabilir fakat bu geçici bir istektir. Bunun devam etmesi için bu büyüyü sürekli tekrarlamak gerekir. Buna karşılık kaşık büyüsünün etkisi ömür boyu devam eder. Domuz büyüsü bulunduğunda ve temizlendiğinde etkisini kaybeder. Bu tür büyülerin tekrarlanması halinde etkili olurlar. Yani büyüler ömür boyu ve kısa süreli olmak üzere ikiye gruba ayrılırlar.

Büyü çeşitleri hakkında sizi bilgilendirmeye çalıştım. Allah’a emanet olun.

27 thoughts on “Büyü Çeşitleri Nelerdir?

 1. bize en agır büyülerden yapılmıştı hatta büyü çeşitlerinin hepsinden oyleki agırdı yatagımdan gun boyu kalkamaz haldedydim.Şuan iyiyim.hocamız 10 gun uğraştı ve sıkıntılarım son buldu şuan dışarı çıkabiliyorum geziyorum

  1. Sizinle iletişime geçebilir miyiz
   Aynı sorunlarımız var bizim de
   Bişey sormak istiyorum size

 2. Tırnak büyüsünden şüpheleniyordum.Üç defa evimizde tırnak buldum.Bir sefer yatak odamızda kağıda sarılı şekildeydi.İkinci seferde dolabımın üstünde saçılmış vazyette gördüm.Üçüncüsünde salonda yine kağıda sarılmış ve bir kaç tutam saç parçasıda vardı.Bunları hocamıza danıştım.Hocamız bunların hastalıklık olması için yapıldığını belirtiler.Gerçekten ailece hep hastalanırdık.Muska ve suya okunmuş suyu içtik herşey normale geçti çok sağolun hocam.

 3. Hocam azem büyüsü bize yapılmış dediler kavga gürültümüzün sebebi oymuş.Bundan kurtulabilirmiyiz.İki hocaya gittik çözemediler.Yardımınızı bekliyoruz..

  1. 0532 100 49 17 nolu telefondan benimle iletişim kurabilirsiniz.

 4. Hocam yumurta büyüsü diye bir şey var mıdır şüpheli bir şekilde odun çuvalinin içinde vardı kafama takıldı cevaplarmısınız Allah razı olsun hayırlı günler de kalın acil cevap bekliyorum

  1. Evet vardır. Ayırma büyüsü olarak yapılır. Eşinizle sizi ayırmaya çalışıyorlar, ayetel kursi okumadan uyumayin ve yataga hep abdestli girin. Bunun dışında kaşık büyüsü yaptırın etkili olacaktır.

   1. Öncelikle küllah yapılmış kağıdın içine 2-3 adet yumurta koyulup sonra onların siyah poşete koyulması daha sonrasında
    Ellerin üzerine koyulup bişeyler okunması Ve son olarak poşetin içindeki yumurtadan eser olmaması,yumurtaların haricinde poşetin içinden üzerinde mezarlar olan haç işaretleri olan erkek atleti ve küçük çapda insan kemiğinin çıkması ne anlama geliyor.

  1. Konu hakkında bilgi almak için 0532 100 4917 nolu telefondan benimle iletişim kurabilirsiniz.

 5. Hocam sevdiğim kadınla ayrıldık birden bire bir anda oldu, bi hocaya gittik büyğ var deri kaldırırım ve sana geri dönecek deri büyü kaldırmak için tuz,su ve şeker verdi, 7 gün kullandım onun geri gelmesi içinde bana fotoğraflarımız ile işlem yaptı muska verdi onun kapısına su döktürdü ama bir etki olmadı , sonra karabiber verdi 3 er adet 7 gece kavurduk sonra denize attım yine birşey olmadı sonra ufak bir mum verdi 3 gece yaktım toprağa gömdüm , mumları yaktığım zaten kapısının önünde yakalandım savcılığa verdi 3 gece yaktığımda dışarda karşısına çıktım karakola gittik hiç bir iyileşme olmadı. Tabi bu işlemler için her biri için bizden hiç bir ücret talep etmedi kendisi
  Ne yapıcamı şaşırdım hocam

  1. İletişim telefonundan benimle iletişim kurabilirsiniz. 0532 100 4917 Allah’a emanet olunuz.

 6. Kuran’la büyü yapılır mı?,bana Kuran verildi,onu sürekli okuyorum,başımıza o tarihten beri gelmeyen kalmadı,

 7. Hocam benim evimde koltuğun altında bazen kapıda lamba düğmesinde siyah zift gibi yapış yapış ve yağlı tabaka gibi şeyler buluyorum böyle şeyler le ilgili hiç bilgim yok nedir acaba yardımcı olursanız sevinirim

 8. Hocam fıstık kabuğuyla büyü yapılır mı?
  Bir yakınım kaynanasının yorganlarının arasında bulmuş. Yeni evli bir çift henüz zifaf yaşayamadılar kayanası istemiy kızı şüphemizi çekti bu durum

 9. Merhaba iyi günler banyoda 2 defa kavanozun dibinde pekmeze benzer birsey buldum büyü olduğundan şüpheleniyorum

 10. Hocam annemin yatağının altında et bulduk siyah bi beze sarılmış ne oluyor soylermisiniz lütfen ne büyüsü bu

 11. Hocam selamın aleyküm evde yatak odasının altında siyah beze sarilmis degisik kuru kayısı gbi böyle yanık bisey bezde 2tane delik var küçük ne anlama geliyor

 12. Merhaba bende banyoda dolabın arkasında bezle sarili küçük kuranı kerim buldum bişey yapılmış olabilir mi

 13. Hocam iyi gunler 2 yasinda bir kizim var gecen sene yorganinin icinden bir adet kup seker cikmisti iyice baktik baska yoktu ve ayni bu zamanlardi yine kup seker cikti el dikimi yorgan yirtigi falan hicbirsey yok yorganda kotuye yormak istemiyoruz ama aklimizada baska seyler geliyor.

 14. Merhaba hocam koltuğun en dip köşesinde sıkıştırılmış poşete sarılı bir şey bulduk, içini açınca peçete gibi birşeyin içinde toprak üzerinde de yeşil örtü var kara bir parça kesilmiş konulmuş bu ne anlama gelir yardımcı olursanız memnun olurum

 15. İyi akşamlar. Telefondan büyü yapılır mı ? Whatsap gibi uygulamalardan büyü yapılır mı?
  2 gün önce whatsapp’dan tanımadığım birinden ses kaydı olarak dua geldi, ben dinlemeye başlayınca bismillahirrahmanirrahim demeye başlayınca elden ayaktan düşmüş gibi oldum vücut ısım yükseldi gözlerim karardı kendi kendime git burdan demeye başladım ağlamıyordum ama gözlerimden sürekli yaş geliyordu dua’yı kapatmak için neredeyse telefonu kıracak gibi oldum bulunduğum odadan çıkmakta çok zorlandım. Bu olayım bir açıklaması var mı Hocam yoksa psikolojik mi ?

 16. Arabamın üzerine 15 gündür sürekli kına atılıyor.. Bu büyü olabilirmi…olabilirse amacı nedir sayın hocam…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir