Cin-Musallat

Cinler Gelecekten Haber Verebilir mi?

Cinler gözle görülmeyen ve dumansız ateşten yaratılan varlıklardır. Tıpkı insanlar gibi cinler yaptıklarından sorumludurlar. Cinlerinde inananı ve inanmayanı bulunmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de İnsan neslinin topraktan, cinlerin ise dumansız bir ateşten yaratıldığı yazılmaktadır.

Rabbimiz cin ve insanın yaratılışı ile ilgili ayeti Kerimelerde bizlere şöyle buyurmaktadır:

“Cinleri dumansız bir ateşten yarattı (Rahman Suresi,15. Ayet)”

“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık (Hicr Suresi,26. Ayet)”

“Cinleri de önceden dumansız ateşten yaratmıştık (Hicr Suresi,27. Ayet)”

Peki, cinler gelecekten haber verebilir mi?

Cinler ile irtibat mümkündür. Cinlerden gelecek ile alakalı bir bilgi almak asla mümkün değildir ve bu bilgi yanlıştır. Cinlerden gelecek ile alakalı bilgi aldığını iddia edenler, Kuran ayetlerine ters düşmektedir. Cinler gelecekten asla haber veremezler ve cinler geleceği bilemezler.

Halk arasında sıkça duyduğumuz ve cinlerin gelecekten haber verdikleri ile alakalı duyumlara hepimiz şahit olmuşuzdur. Bazı hoca diye geçinen insanların kehanet adı altında cinler ile iletişim kurup gelecek ile alakalı ne bilgiler verdiğine bizzat şahit olmuşumdur.

Cinler gelecekten haberlerinin olmadığı Kuran-ı Kerimdeki Hz. Süleyman’ın Cinler ile alakalı kıssasında net olarak anlıyoruz.

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz vakit, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, şayet gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.(Sebe Suresi, 14.Ayet)”

Bu Ayetti Kerimede, Hz. Süleyman’ın, değneğine dayanmış vaziyette ayakta durduğunu ve ayaktayken vefat ettiğini görüyoruz. Ağaç kurdunun değneği yemeğe başlayıp çürütmesi neticesi Hz. Süleyman’ın yere düştüğünü yazmaktadır.

Eğer Cinlerin gelecekten haberleri olsaydı, Hz. Süleyman’ın vefat ettiğini bilmeleri gerekmekteydi. Ancak Kuranı Kerim, bizlere tam aksine ancak Hz. Süleyman’ın yere düştüğünde cinlerin bunu fark ettiğini yazmaktadır. Bu kısadan şunu anlıyoruz ki cinler asla gelecekten haberdar değildir.

Çünkü gaybın (gelecek zamanın) bilgisi ancak Allah’ın katındadır. Müslüman cinlerle irtibat kuran kişinin oda maneviyatı yerinde ise onun Müslüman cinlerle yaptığı iletişime güvenilebilir. Ama bu iletişim gelecekten haber verme anlamına gelmemektedir

Cinler, insanlara göre daha uzun ömürlü ve çok daha hızlı hareket edebilen varlıklardır. Bundan dolayı cinler, insanlara göre çok kısa zamanda bazı bilgileri öğrenebilmektedir. Cinlerin öğrendikleri konular, gayp (gelecek) konusu olmaktan ziyade insanların o anda bilgi sahibi olmadığı konulardır. Cinlerden alınabilecek bilgi bunlardan ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir