İlimler

Ebced Hesabı ve İslam Dininde Ebced

Arap alfabesindeki her harfin bir rakam değeri olduğu kabul edilerek yapılan hesaplama şekline Ebced hesabı denir.

Ebced hesaplamaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Romalıların da bu sistemi kullandıkları bilinmektedir. Bu sistemin, İbranice ve Aramice’nin de etkisiyle Nabatice’den Arapçaya geçmiş bulunduğu ve Peygamberimizin döneminde kullanıldığı bilinmektedir.

Bu düzenleme ile harflere sayısal değerler verilmiştir. Sayısal değerler alimler, edebiyatçılar ve şairler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Şairler yazdıkları eserlerde ebced hesabını kullanmışlar ve harflere verdikleri rakamsal değerler ile önemli tarihleri kaydetmişlerdir. Zaman içinde bu yöntem yaygınlaşma ve gelişme göstermiştir. Arap alfabesinin bir yan ilim dalı olarak olgunlaşmış ve adına da Ebced Hesabı, Ebced İlmi denmiştir.

Ebced hesabı geleceği keşfetmek için bir kaynak değildir. Gelecek Allah’ın bilgisi ve kudreti dahilindedir. Allah dilemedikçe ve bildirmedikçe hiç kimse, hiçbir hesaplamayla ”Gelecek” hakkında net bilgi sahibi olamaz.

İslam Dininde Ebced 

İslamiyetle birlikte, başta Hz. Ali, Cafer-i Sadık, Muhyiddin İbnü’l-Arabi, İmam Gazali ve Beyazid-i Bestami gibi İslam büyükleri ve alimleri ebced hesabını kullanmışlardır. İslam alimleri Kuran harflerinin tamamı olan 28 harfi kullanmışlardır. Ebced ilmiyle uğraşan bazı alimler bu hesabı iki bölüme ayırmışlardır. Ebcedin bu bölümüne Ebced-i Kebir ve Ebced-i Sagi denmiştir. Peygamber efendimiz bazı hadislerinde Ebced ve Cifir’e dair teşvikte bulunmuştur.

Ebced hesabı ile alakalı daha detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir