Büyü

En Eski Kadim Büyülerden Süryani Büyüsü ve Etkileri

Allah(CC)’ın yasakladığı kara büyü çeşitlerinden en tehlikeli büyü grubuna giren bu büyü, çok köklü ve eski dönemlere kadar dayanan kara büyü çeşitlerindendir. Büyü hazırlanırken Süryanice yazılar da kullanıldığından dolayı halk arasında Süryani büyüsü olarak adlandırılmaktadır. Süryani büyüsünde sadece Süryanice yazılar kullanılmaz. Bu uygulama ayrıca kadim Süryani büyüsü olarak bilinmektedir.
Kötü büyü olarak bilinmesi ile birlikte birçok kişi aşk büyüsü ismi altında bu büyüyü yaptığını iddia etmekte ve kavuşamayanları birleştirdiğini ileri sürmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki Süryani büyüsü tamamen kara bir büyüdür ve uzak durulması gereken bir büyüdür. Sonuçları tahmin edilenin üzerinde olabilen ve geri dönüşü gerçekten de zor olabilen bir büyü çeşididir.

Süryani Büyüsü Niçin Yapılır?

Ülkemizde birçok kişinin aşk büyüsü ve bağlama büyüsü olarak başvurduğu bir büyü olmasına rağmen genel olarak kötü amaçlarla da kullanıla gelen bir büyü türüdür. Kısmet kapatmaktan tutunda karı koca arasını bozmaya veya iki kişiyi birbirinden ayırmaya kadar çok geniş bir alanda uygulanan bir büyüdür. Bu büyüye ayrıca büyülerin büyüsü denilmektedir. Süryani büyüsü, bir kişiye zarar vermek amacıyla yapılmaktadır.

Süryani Büyüsü Neden Ak büyü Olarak Kullanılamaz?

Bazı medyum ve hocalar Süryani büyüsünü olumlu işler için yaptığını beyan etmektedir. Fakat bu büyü esası ile kara büyü olduğundan iyi amaçlar kullanıldığında sonuç vermez. Süryani büyüsü asla ak büyü olarak kullanılamaz. Bu yüzden yaptırmayı düşünen kişilerin özellikle de Müslümanların uzak durması gereken en tehlikeli büyülerin başında geldiğini unutmamak gerekmektedir.

Süryani Büyüsü Nasıl Bozulur?

Bu büyü çok zor bozulan bir bir büyü çeşididir. Süryani büyüsünü bozmak için öncelikle bakım işlemi yapmamız gerekmektedir. Bu şekilde hangi tür Süryani büyüsü yapıldığı tespit edilir. Hüddamlardan bilgi alınarak büyünün bozulması için en uygun yöntem tespit edilir. Daha sonra kişiye özel vefk ve tılsımlarla Süryani büyüsü bozma işlemine geçilir. Büyüyü bozmak için havas ilminde derinlemesine bir bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır?

Daha önceki yazılarımda da belirtiğim gibi asla kara büyü yapmamaktayım. Kara büyü yapanlar şeytan ile arkadaş olup onun adımlarını takip eden kişilerdir. Ben sadece büyü bozuyor ve bozuk olan aile ilişkileri için yardımcı oluyorum. İnternet sitelerinden yazılan büyü yapma şekilleri yanıltıcıdır. Büyü yapmak bilgi ve tecrübe isteyen bir alandır.

Süryani Büyüsü Günah mıdır?

Süryani büyüsü kara büyüdür. Kara büyülerde amaç insan ve topluma zarar vermektir. Dinimiz insan ve topluma zarar veren her şeyi kesinlikle yasaklamıştır. Bu açıdan Süryani büyüsünü yapmak veya yaptırmak dinen caiz değildir. Bu tür büyülerden ve yaptığını söyleyen kişilerden uzak durmanız sizin faydanızadır.

Süryani Büyüsünün Tarihi

Süryaniler putperest bir toplum iken daha sonra ise Hz. İsa (AS) ile Hristiyanlığı seçmiş bir toplumdur. Dolayısıyla tarihleri ve gelenekleri çok eski zamanlara dayanmaktadır. Süryani büyüsünün çok eski dönemlerde ortaya çıktığı bilinmektedir. Süryani büyüsünün ilk uygulandığı ve ortaya çıktığı yerin Mardin olduğu tahmin edilmektedir. Mardin ilinde oldukça yüksek bir Süryani nüfusu bulunmaktadır. Ancak Süryani büyüsü için bir Süryani’ye ihtiyaç olduğu doğru değildir. İncil ve Tevrat’taki ilme vakıf olanların rahatlıkla yapabildiği bilinen bir gerçektir.

Süryani Büyüsü Nasıl Etki Eder?

Süryani büyüsü insanın iradesi üzerinden olukça etkilidir. Süryani büyüsü yapılan kişi irade dışı hareket etmeye başlar. Örneğin uzun yıllardır mutlu bir aile hayatına sahip olan karı koca aniden anlamsız sebeplerden dolayı sorunlar yaşamaya başlar. Süryani büyüsünde amaç irade dışı hareket edip, yanlış iş ve davranışlar sergilemektir.

Süryani Büyüsü Müslümanlara Etki Eder mi?

Büyü bütün toplum ve dinlerdeki insanlara etki eder. Büyü İslam dininden öncede olan bir uygulamadır. Bu konu Kuran-ı Kerimdeki ayetler ile sabittir. Süryani büyüsü Müslüman olan veya olmayan herkese etki etmektedir.

Süryani Büyüsünden Nasıl Korunabilirim?

Büyüler bütün toplum ve dinlerdeki insanlara etki eder. Büyü İslam dininden öncede olan bir uygulamadır. Bu konu Kuran-ı Kerimdeki ayetler ile sabittir. Süryani büyüsü Müslüman olan veya olmayan herkese etki etmektedir.
Süryani Büyüsünden Nasıl Korunabilirim?
Büyüden korunmak için Nas suresi ve Felak surelerini daima okumanız gerekmektedir. Bu iki surenin iniş nedeni büyü ve sihir ile alakalıdır. İbadetlerimizi asla aksatmamalı ve daima dua etmeliyiz. Zira herşey Allah(CC)’ın iradesi dışında hareket edemez.

Şayet büyüye uğradığınızdan ya da bir tanıdığınızın başına geldiğinden şüphe ediyorsanız konu ile alakalı bana ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir