İlimler

Havas İlmi Hakkında Merak Edilen Hususlar

Havas ilmi nedir?

Havas ilmi, Allah’ın güzel isimleri ile hem Kur’an-ı Kerim hem de diğer semavi dinlerin kitaplarındaki duaların bir ölçüye göre tertip edilmesidir. Allah’ın her isminde bu dualara göre kendisine has havasları vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktarını ve tertibini ortaya koymaktadır. Büyük İslam alimlerimizden Taşköprü Zade’nin Miftah’üs Seade adlı kitabında havas ilmi için şunlar söylenmektedir: Bilmeliyiz ki nefisimiz, başta Kur’an-ı Kerimdeki ve Semavi kitaplardaki Cenabı Hakkın güzel isimleri ile meşgul olduğunda kutsal bir yöne doğru yönelmeye başlar. Bu yönelme, insanı nefsinin arzularından uzaklaştırarak belli bir kutsal niyete doğru sevk eder. Bu doğrultuda ilerleyen kişide nefsinden de uzaklaştığı için nurlanma meydana gelir.

Hava İlminde Arapçanın Önemi Nedir?

Hava ilmi için ileri derece Arapça dil bilgisine hakim olmak gerekmektedir. Arapça dilinin bütün dil bilgisi kurallarına ciddi bir şekilde öğrendikten sonra havas ilmi konusunda çalışma yapılabilmektedir.

Havas İlminin Bölümleri Nelerdir?

Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Allah’ın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin havassı harflerle ilgilidir. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan bu havvas ilminin kurallarını da iyi bilmek lazımdır. Bu kurallara delil olan hadisi şeriflerde vardır. İmamı Suyuti’nin el itkan da zikrettiği hadisler bu kuralları belirten hadislerdir.

Havas İlminin Kaynağı Nedir?

Havas ilmi’nin kaynağı Hazreti Adem (A.S.)’ dan başlamak üzere bütün Peygamberlere, nihayetinde Hazreti Muhammed (S.A.V.) aracılığı ile Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir