Nazar

İslam Dininde Ayet ve Hadisler İle Nazar

İslam dininde nazar konusuna değinmeden önce konuyla ilgili şöyle bir yorumumuz olacaktır. Nazar bir insana odaklanma, konsantre olma, göz bakışlarını bir eşyaya bir insana dikme, ister canlı ister cansız eşyalara zarar verme, tahribat oluşturma  türlü türlü hastalıklar oluşturmaktır. Zararı bazen anında bazen de yavaş yavaş verebilmektedir. Nazarla ilgili ayeti kerime kalem süresi “ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke bi absarihim lemma semiuzzikra ve yekulune innehu lemecnun vema huve illa zikrun lilalemine” manası “ve inkar edenler zikri işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleri ile devirirler ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur derler oysa o alemlerde bir zikirden başka bir şey değildir”

Yukarıdaki ayeti kerimenin nüzul sebebi şudur. Efendimizin peygamberliğini kıskanan ve onu çekemeyen müşrikler onu yok etmek için ellerinden gelen her türlü yola başvurmuşlardır. Bunlardan biride Peygamberimizi nazar ederek öldürmeye teşebbüs etmeleridir.

Bir rivayete göre; Arap asıllı bir şahıs yemek yemeden iki veya üç gün çadırına çekilir, daha sonra oradan gelip geçen koyun ve deve sürüsüne bakar ve “gördüğüm bu koyun ve deve sütünden daha güzelini görmedim” derdi. Bunun üzerine o sürü hastalanır veya yere düşerek helak olurdu. İşte nazar etme de maharetli olan bu kişiye, Peygamberimizi çekemeyen Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber’e nazar etmesini teklif etmişler, o da bu teklifi kabul etmişti. Allahu Teala da bu ayetleri (Kalem, 51, 52) ile Peygamberimizi korumuştur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır.

”Nazar gerçektir vardır. Kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar onu geçerdi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir