Cin-Musallat

Kur’an-ı Kerim’e Göre Cin Nedir?

Cin kelime anlamı olarak örtülü ve gizli, terim olarak ise insanın 5 duyusuyla algılamayacağı, ama insanlar gibi bilinçli iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türü anlamına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’e göre Dumansız ateşten yaratılmış tam olarak insan bilgisinin kesin olarak tanımlamakta zorlandığı ancak varlıklarından şüphe edilmeyen, Allah’a ibadet noktasında insanlarla bir tutulan ve sorumlulukları olan varlıklardır. Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerimde Ayet ile sabittir.

Cinlerin Özellikleri ve Yapısı:

İnsandan sonra bilinçli varlık olarak cinler gelmektedir. İnsanlara karşı en belirgin özellikleri insanların zaaflarından faydalanarak insanları kendilerine bağlamalarıdır. Kendine bağladığı insanı adeta kölesi olarak kendilerine hizmet etmesini sağlar.

Kur’an’da iki yüzden fazla ayet cinlerin varlığı ve yaratılışından bahsetmektedir. Kuran’ın 72. suresi ve 28 ayetten oluşan “Cin Suresi” cinlerden bahseder. Bu açıdan bir varlık olarak cinlerin inkârı İslam inancına göre mümkün değildir. Pozitif bilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.

Kur’an-ı Kerimde Cinler ile ilgili bazı Ayetler:

(Allah), onların hepsini topladığı gün, cinlere: Ey cin topluluğu İnsanların çoğunu yoldan çıkardınız der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Nihayet bize tayin ettiğin süremize ulaştık. Allah Sizin durağınız cehennemdir. Orada, Allah’ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız der. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir. (6:128 )

Onlar, Allah’a cinlerden de ortak koştular. Halbuki onları yaratan O’dur. Bilgileri olmadan O’na oğullar, kızlar uydurdular. O’nun şanı onların uydurdukları sıfatlardan münezzeh ve yücedir. (6:100 )

Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler.Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiraları ile başbaşa bırak. (6:112 )

(Allah) Ey cin ve insan topluluğu İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? deyince onlar: Kendi aleyhimize şahidiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına şahitlik ettiler. (6:130 )

Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık. (15:27 )

Ey Muhammed De ki: Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’an’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. (17:88)

Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: Adem’e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. (18:50)

Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman’ın hizmetinde toplandı, hepsi bir arada (onun tarafından) düzenli olarak sevk ediliyordu. (27:17)

Cinlerden bir ifrit, Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var dedi. (27:39)

Onlar da: Seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı diyecekler. (34:41)

İnkar edenler: Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım, böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir. (41:29)

Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (51:56)

Cinleri de halis ateşten yarattı. (55:15)

Ey cin ve insan toplulukları Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.(55:33)

Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.(55:56)

Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. (55:74)

Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız. (72:5)

Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı. (72:6)

Cinler görünmez varlıklardır ve Cinlerin varlığı Ayetlerle ispatlıdır. Rabbim bizi Cin musallatından korusun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir