Nazar

Nazar Nedir ve Nazarın Nedenleri Nelerdir?

Nazar; isteyerek ya da istemeyerek, düşünce yoluyla gönderilen bu enerjilerin insanlar üstündeki olumlu ya da olumsuz etkileridir. Düşünce yoluyla beynimizden dış dünyaya, bilinçaltımızdan çevremize çeşitli güçlere sahip enerjiler yayarız. Bu enerjiler bizim istek ve niyetimize göre türlü şekilde etkiler yaratırlar.

Nazar Arapçada bakmak, fikir, düşünce dünyası, amaç, dikkat, beğenme, teveccüh etmek gibi anlamlara gelmektedir. Nazar kelimesi Türkçe’de ise kem göz anlamına gelmektedir. Halk arasında nazara gelme, nazara uğrama, nazar değme ve nazar etme şeklindeki ifadelerle kullanılmaktadır.

Hz. Ayşe’den rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: ”Nazardan Allah’a sığınınız, çünkü nazar, göz değmesi haktır.”

İslam’da göz değmesi (nazar) vardır. Ancak, nazar boncuğu takmak batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Nazara uğrayan kişi, çok sık esner ve sıkılmaya başlar. Asıl nazar ise, hasetten meydana gelir. Bu duygularda, düşmanlık, kin ve intikam vardır. Haset duygusu ne kadar şiddetli olursa, Nazarın gücü de o kadar şiddetli olur.

Nazarın etkisi Nedir?

Nazar çok güçlü bir enerjidir. Bu enerji hiç bir etki olmadan bir cam bardağı kırabilecek kadar güçlü olabilmektedir. Eğer bu enerjileri alan bir kişi negatif düşüncelere maruz kalmaya açık bir kişi ise, nazar etkisini olumsuz yönde gösterebilir. İnsanlar göz yoluyla karşı tarafa zarar verebilmektedir. İnsan özellikle kıskançlıkla ve kötü niyetle, bir şeye baktığı zaman daha çabuk zarar verebilir. Bu yüzden kişinin beğendiği bir şeye ısrarla bakması halinde ona ”Maşaallah ” demelidir.

İnsana ya da eşyaya zarar verenler yalnız insanlar değildir. Aynı zamanda cinler de nazar edip, insana zarar vermektedir. Cinlerin Nazarı çok hızlı geçer diyen bazı alimler vardır. Göz değmesini, cinlerin çarpması anlamında da kullanmışlardır. Bazı insanların çok beğendikleri gıpta ettikleri insanlara veya eşyalara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri bilinen ve görülmüş bir gerçektir. Sizde kendi hayatınızda, durup dururken bardağınızın kırıldığını, camların veya aynanın çatladığını, yeni aldığınız bir eşyanın durup dururken bozulduğunu görmüşsünüzdür. Kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda aniden rahatsızlanıp, hastalandığınız olmuştur. Tüm bunlar nazarın etkisiyle oluşmaktadır. İşte bu nedenle İslam alimleri nazarı hak olarak kabul etmişler.

Alimler Nazardan korunmak için ayet ve hadisler tavsiye etmişlerdir. Nazar olayının varlığını, Peygamberimize haset ederek, ona göz değdirmeye çalışan kişilerin olduğunu haber veren Kalem Suresi’nin 51.ayeti delildir. İnsan kendisine de nazar değdirebilir, aynaya baktığımızda gözümüzden çıkan ışınlar aynaya çarparak geri döner bu nedenle Peygamberimiz geceleri aynaya bakmayı nazar değmesin diye yasaklamıştır.

Nazarın Nedenleri Nedir? 

Göz değmesinin birinci sebebi şiddetli düşmanlık beslemekten, diğeri de kişinin bir şeyi beğenip onu güzel bulmasındandır. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

”Göz değmesi hak ve gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi”

Kendinizi devamlı yorgun ve bitkin hissediyorsanız, devamlı hastalıklardan yakınıyorsanız, evinizde ve işinizde huzur bulamıyorsanız, eşinizle ve çocuklarınızla sohbet edemiyorsanız, aynaya çok bakıyorsanız. Nazar etkisi altında olabilirsiniz. Nazardan korunmanız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir