Dualar

Peygamberlerin Mübarek Duaları

Peygamberimiz Hz. Muhammed  (S.A.V.) Ettiği Mübarek Dualar

Ey Muhammed) De ki: Ey mülkün (gerçek) sahibi olan Allah. Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Hem dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın. (Her) hayır (ancak senin) elindedir. Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Hem ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini ise hesapsız rızıklandırırsın (Al-i İmran Suresi 26 ve 27. Ayeti Kerimeler)

(Ey Muhammed) De ki: Rabbim Bağışla Merhamet eyle Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın (Müminün Suresi 118. Ayeti Kerime)

Hz. Adem (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Hz. Adem (A.S.) ve Havva Annemiz, işledikleri hatalarından dolayı çok gözyaşı döküp ve şöyle dua etmişlerdir.

Rabbimiz (Biz) kendimize zulmettik; artık bize mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.(Araf Suresi 23. Ayeti Kerime) diyerek yakarışta bulunmuşlardır.

Hz. Nuh (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Hz. Nuh (A.S.), uzun süre yaptığı tebliğ vazifesine karşı, çok az kişi iman etmiş ve şöyle dua etmiştir.

Gerçekten ben yenik düştüm (bu müşriklere karşı çaresizim); artık (bana) yardım et! (Kamer Suresi 10. Ayeti Kerime)diyerek Allah’a) yalvararak dua etmiştir.

Hz. Nuh (A.S.) kendisine tabi olanlarla birlikte gemiye yerleşince Allah  Hz. Nuh’a (A.S.) şöyle dua etmesini emretmiştir.

O hâlde sen, yanında bulunanlarla beraber gemiye yerleştiğin zaman artık de ki: Bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamd olsun! ve (yine) de ki: Rabbim beni mübarek bir menzile indir; çünkü sen, indirenlerin en hayırlısısın. (Müminûn Suresi 28 ve 29. Ayeti Kerimeler)

Hz. İbrahim (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Rabbim Bana hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat! Sonraki (ümmet)ler içinde benim için bir lisan-ı sıdk (güzel bir methle anılmayı) nasip eyle Ve beni Naim Cenneti’nin varislerinden kıl. Babama da mağfiret eyle; çünkü o dalalete düşenlerdendir. Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma O gün ki, (onda) ne mal fayda verir, ne de evlat! Ancak Allah’a selim (sağlam) bir kalple gelen müstesna. (Şuara 83 ve 89 arası Ayeti Kerimeler)

Hz. Eyyüb (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Başına gelen musibetlere karşı sabır göstergesi olarak bilinen Hz. Eyyüb (A.S.), musibetlere öyle sabretti ki, Allah’tan hiç şikayette bulunmamıştır. Taki kurtlar vücudunu sarıp çıkıncaya kadar.

Zarar gerçekten bana dokundu; sen merhametlilerin en merhametlisisin (Enbiya Suresi 83. Ayeti Kerime) diye dua etmiştir.

Hz. Yusuf (A.S.) eEttiği Mübarek Dualar:

Hz. Yusuf (A.S.) zindana atıldığında ve Züleyha’nın söylediği haram işi yapmaya karşı koyduğunda

Rabbim Zindan bana, bunların beni kendisine davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden def etmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum (Yusuf Suresi 33. Ayeti Kerime) diye dua etmiştir.

Bir sürü çile ve sıkıntıdan sonra, Dünyada bütün saadetlere mazhar olan Hz. Yusuf (A.S.), Dünya saadetini istemeyerek, gerçek saadetin olduğu ahiret hayatnın isteyerek şu duayı yapar:

Rabbim Bana mülkten (bir nasip) verdin ve bana rüyaların tabirinden (bir ilim) öğrettin. Ey gökleri ve yeri hakkıyla yaratan. Sen, Dünyada da ahirette de benim velimsin (gerçek dostumsun). Canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimseler arasına kat (Yusuf Suresi 101. Ayeti Kerime)

Hz. Musa (A.S.) eEttiği Mübarek Dualar:

Allah, Musa (A.S.) Firavun’a git Şüphesiz o iyice azdı (Taha Suresi 24. Ayeti Kerime) emrini verince şöyle dua etmiştir:

Rabbim Benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar ve ailemden kardeşim Harun’u bana yardımcı kıl.Onunla gücümü takviye et ve onu vazifeme ortak yap ki, seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen, bizi hakkıyla görensin. (Taha Suresi 25-35 arası Ayeti Kerimeler)

Hz. Süleyman’ın (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Dedi ki: Rabbim Bana mağfiret buyur ve bana, benden sonra hiç kimseye nasib olmayacak bir saltanat ihsan et! Şüphesiz ki Vehhab (çok ihsan edici) olan ancak sensin (Sad 35. Ayeti Kerime)

Rabbim beni ve ana-babamı nimetlendirdiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın salih ameller işlememi bana ilham eyle ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. (Neml Suresi 19. Ayeti Kerime)

Hz. Yunus (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Senden başka ilah yoktur; seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine) zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi 87. Ayeti Kerime) diye yakararak dua etmiştir.

Hz. Zekeriya (A.S.) eEttiği Mübarek Dualar:

Şöyle demişti: Rabbim Gerçekten ben (o hâldeyim ki) kemiklerim benden gevşedi; (ihtiyarlıktan) başım, beyaz alev aldı (saçlarım ağardı); Rabbim Sana dua (etmek) ile hiçbir zaman mahrum olmadım ve doğrusu ben, arkamdan (yerime geçecek) yakınlarımdan (din hususunda) endişe ediyorum; hanımım da kısırdır; artık (sen) kendi katından bana bir halef (bir oğul) ihsan eyle ki (ilim ve nübüvvette) hem bana varis olsun, hem de Yakup ailesine varis olsun ve onu rızaya mazhar buyur ey Rabbim. diyerek dua etmiştir. (Meryem Suresi 4 ve 6 arası Ayeti Kerimeler)

Hz. İsa (A.S.) Ettiği Mübarek Dualar:

Havariler kalplerinin mutmain olması için Hz. İsa’dan (A.S.), gökten bir sofra indirmesini istediler. O (as) da şöyle dua etmiştir:

Ey Rabbimiz olan Allah. Bize gökten bir maide (bir sofra) indir ki, (o iniş günü) bizim için, hem evvelimiz, hem ahirimiz (sonra gelenlerimiz) için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır; çünkü sen, rızık verenlerin en hayırlısısın. diye dua etmiştir. (Maide Suresi 114. Ayeti Kerime)

İnsanlara her dönemde rehber olarak gönderilen peygamberler, dua etmeyi hayatlarının her safhasında, vazgeçilmez bir görev olarak tatbik etmişlerdir. Kuran’da Peygamberlerin kıssalarından bahsederken, peygamberlerin yaptıkları duaları da bizlere nakil eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir