Vesvese

Şeytan İnsanlara Nasıl Vesvese Verir?

Şeytan her insan için farklı taktikler kullanır. Dininden uzak, Kuran’dan habersiz yaşayan bir kimseyi, bu hayat tarzına devam ettirecek yöntemler izler. Şeytan Onları tamamen Dünya hayatına yöneltir, Dünyanın gelip geçici yaşamına ve süsüne iyice daldırarak ömür boyu hak dinden uzak tutar. Dine yeni ilgi duymaya başlayan kimseleri, çevresi tarafından dışlanmakla, dini yaşamın kendisini kısıtlayacağını, dini uygulamaya başlarsa bunu devam ettiremeyeceği gibi boş ve yersiz endişelere düşürerek dinden uzaklaştırmaya çalışır. Şeytanın insana vesvese vermesinin nedeni insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kuran ayetlerinde açıkça şu şekilde belirtilmiştir

Andolsun ki, sizi biz yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem’e secde edin diye emrettik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana dedi ki: Sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu? İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan dedi .Allah, Öyle ise oradan, cennetten ve meleklerin içinden in. Orada büyüklenmek senin haddin değildir, çünkü sen aşağılıklardansın dedi. İblis, Bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, Haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, Öyle ise beni azdırmana karşılık ant içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onlardan çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın dedi. (Araf suresi 11-17)

Allah şeytanı lanetledi. O da Yemin ederim ki, kullarından bir pay edineceğim, onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntularda boğacağım. Andolsun onlara emredeceğim de hayvanlarının kulaklarını yaracaklar ve yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler dedi. (Nisa suresi 118-119)

İblis şöyle dedi: İzzet ve kudretine yemin olsun ki, onlardan ihlaslı kullar müstesna onların tamamını azdıracağım. (Sad suresi 82-83)

İblis dedi ki: Ey Rabb’im! Andolsun ki, beni azdırmandan dolayı ben de yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. (Hicr suresi 39-40)

Şeytan Rabbine isyan etmiş ve insanları yoldan çıkaracağına dair and içmiştir. Şeytan insanlara vesvese yolu ile bulaşarak onları zihinlerini bulandırıp yanlış yöne sevk etmeyi hedefler. Rabbim bizi şeytanın vesveseleri ve şerrinden korusun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir