Dualar

Şiddetli Sıkıntılı Durumlar İçin Okunacak Sırlı Dua

Bu dua şiddetli sıkıntı durumlarında, üzerimizdeki sıkıntıyı atmak için okumamız gereken ve manevi olarak ruhumuzu temizleyen sırlı bir duadır. Bu sıkıntı duasının sürekli okunmasını tavsiye ediyorum. Dua etmemek, çalışmadan sınava giren öğrencini durumu gibidir. Dua ile Rabbimize sığınmalı ve ondan mağrifet dilemeliyiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Duanın bizzat ibadet olduğunu bize öğretmiştir.

Sıkıntı Duası Arapça Okunuşu:

İlahi bi ehassı sıfatike ve bi ‘izzi celalike ve bi azami esmaike ve bi ismeti enbiyaike ve bi nuri evliyaike ve bi demi şühedaike eselüke ziyadeten fil ilm ve tevbeten kablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten badel mevt ve necaten minen-nar ve duhulen fil cenneh ve afiyeten fid-dünya vel ahirah bi rahmetike ya erhamer-rahimin İlahi bi hakkı Huseyn ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallısni mimma ene fih bi rahmetike ya erhamer-rahimin

Sıkıntı Duası Türkçe Anlamı :

Ey Allahım En özel sıfatın hakkı için, celalinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin hakkı için, peygamberlerinin masumiyeti hakkı için, velilerinin nuru hakkı için, şehitlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasip etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünya ve ahiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım Hüseyin’in, kardeşi, dedesi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu sıkıntılı durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir